Springkastelen voor alle leeftijden

Springkastelen zijn er in alle vormen en maten, de keuze mogelijkheden zijn quasi onbeperkt en worden gemaakt in samenspraak met de organisator, de mogelijkheden op het terrein, de verwachte leeftijdscategorieën en het aantal verwachte kinderen.

Belangrijk is wel een keuze te maken i.f.v. de verwachte leeftijdsgroepen zodat er voor iedereen wel een leuk aanbod aanwezig is. We deden u alvast een voorstel gebaseerd op onze ervaringen.

KINDERSTEWARDS - springkastelen

Om toe te zien op de veiligheid op en rond de springkastelen kunnen we voorzien in kinderstewards. Zij zien erop toe dat er niet teveel kinderen tegelijkertijd op het springkasteel zitten, dat de schoentjes worden uitgedaan en dat de kinderen de geschikte leeftijd hebben. Het spreekt vanzelf dat grotere spingkastelen (type stormbaan) meerdere stewards vereisen.

De leeftijdsaanduiding en het maximaal aantal kinderen per springkasteel wordt aangegeven op mooie bordjes, geheel in VIK-stijl.
Indien gewenst kan/mag u deze stewards natuurlijk ook zelf voorzien, de briefing van deze mensen zal door de VIK-verantwoordelijke ter plaatse gebeuren.

Vikdorp Springkastelen voor alle leeftijden